اخبار مراکز آموزش زبان

جلسه ی هم اندیشی مدیران در تاریخ 18 بهمن ماه 96 با حضور مدیرآموزشگاههای آزاد زبان و کامپیوتر امام حسین (علیه السلام) و دیگر مدیران مراکز زبانهای خارجی امام حسین (علیه السلام) در راستای تکمیل فعالیت های آموزشی در مرکز زبان سناباد برگزارشد.
جلسه توجیهی مسئول آموزش با اساتید برگزار گردید.
کلاسهای ترم زمستان 96 در مرکز زبان امام حسین علیه السلام شعبه طلاب برگزار شد.
جلسه توجیهی مسئول آموزش با اساتید برگزار گردید.
جلسه هم اندیشی جهت راه اندازی دپارتمان زبان عربی در مرکز زبان های خارجی امام حسین (علیه السلام) شعبه سناباد برگزار شد.
ثبت نام ترم زمستان 96 مراکز آموزش زبان امام حسین علیه السلام ( خراسان) - شعب طرقبه و شاندیز آغاز شد.
ثبت نام ترم زمستان 96 مراکز آموزش زبان امام حسین علیه السلام ( خراسان) - مرکز دانشجو آغاز شد.
زبان آموزان برتر آموزشگاه زبان های خارجی امام حسین علیه السلام (خراسان) – شعبه طلاب درشیفت برادران اعلام شد.
زبان آموزان برتر آموزشگاه زبان های خارجی امام حسین علیه السلام (خراسان) – شعبه طلاب اعلام شد.
ثبت نام ترم زمستان 96 مراکز آموزش زبان امام حسین علیه السلام ( خراسان) - مرکز طلاب آغاز شد.
اساتید برتر آموزشگاه زبان های خارجی امام حسین علیه السلام (خراسان) – شعبه طلاب اعلام شد.
آخرین فرصت ثبت نام یک شنبه 24 دی ماه 96 می باشد.
جلسه توجیهی مدیران ومسئولین آموزش آموزشگاه های زبان امام حسین (علیه السلام) برگزار گردید.
جلسه توجیهی اساتید آموزشگاه زبان امام حسین (علیه السلام ) درشعبه طلاب برگزار گردید.
جلسه توجیهی مدیران ومسئولین آموزش آموزشگاه های زبان امام حسین (علیه السلام) برگزار گردید.
صفحه قبلي | صفحه بعدي

اين سايت تا كنون 371684 بازديدكننده داشته است